Riidanratkaisu ja sopimusoikeus

Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä monipuolisesti siviilioikeudellisissa riita-asioissa sekä sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.​

Sopimus vahvistaa osapuolten oikeudet ja velvoitteet sekä oikein laadittuna toimii myös riskienhallinnan välineenä. Riitoihin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy lähtee osapuolten tarpeiden ja odotusten huolellisesta kartoittamisesta neuvotteluvaiheessa, hyvin laaditusta ja selkeästä sopimuksesta sekä oikea-aikaisesta reklamaatiosta. Avustamme laajasti liike- ja yksityiselämän sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa. Toimistomme on pitänyt myös erityisesti yrityksille suunnattuja koulutuksia sopimusoikeudesta.

Sopijapuolten välillä ei voida aina välttyä erimielisyyksiltä tai edes suoranaisilta sopimusrikkomuksilta. Riidan ollessa käsillä, sovinto on useimmiten molempien osapuolten kannalta paras ratkaisu. Toimimme aina hienotunteisesti ja sovintoa edistäen, ellei sovinto ole asiakkaan intressien vastaista. Harvoin näin on. Sovinnon hyötyjä ei voida kiistää. Se säästää aikaa ja kustannuksia sekä johtaa osapuolten tahdon mukaiseen ratkaisuun. Sovinto on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin.

Aina sovinnolle ei ole edellytyksiä tai se ei aidosti palvele päämiehen etua. Tällöin asia on perusteltua saada ratkaistuksi tuomiolla. Ajamme asiakkaamme etua väsymättömästi sovintoneuvotteluista aina oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn asti. Omistaudumme jokaiselle toimeksiannolle ja voimme tarvittaessa verkostomme avulla auttaa esimerkiksi asiantuntijatodistajan löytämisessä. Ajamme asiaa sen edellyttämällä tinkimättömällä asenteella, asiakkaan intressit ja tarpeet edellä, mutta kuitenkin vastapuolta kunnioittavalla sekä rehdillä tavalla. Hyvä asiamies ei provosoi vastapuolta. Mikäli haet ”taistelukoiraa”, sellaista et toimistostamme löydä.

Hyvä asiamies auttaa päämiestä myös tarkastelemaan omia näkemyksiään kriittisesti ja tuo riita-asian hoitamiseen rationaalisuutta asiakkaan etua palvelevan sekä kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi. Kerromme asiakkaalle aina kaunistelemattoman ja rehellisen näkemyksemme tämän menestymismahdollisuuksista ja positiosta riita-asiassa.

Esimerkkejä tilanteista, joihin voimme tarjota neuvonta- ja riidanratkaisupalvelujamme:

Ajamme asiakkaamme etua väsymättömästi sovintoneuvotteluista aina oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn asti. ​

Ota yhteyttä ja kerro, kuinka voimme auttaa.