Hinnoittelu

Toimeksiantoon liittyvä alkukartoitus on aina maksuton, ellei se johda toimeksiantoon.

Sovellamme aina toimeksiantoihin yleisiä ehtojamme, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Palkkiomme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu kiinteästä kokonaispalkkiosta. Laskutusperusteena oleva aika mitataan tunneissa ja minuuteissa niin, että pienin veloitettava aika yksittäisestä toimenpiteestä on 15 minuuttia.

Laskutuksessa pyrimme aina läpinäkyvyyteen ja ennakoitavuuteen. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä annamme suuntaa-antavia arvioita toimeksiannon hoitamisen kustannuksista, mikäli kiinteän kokonaishinnan ilmoittaminen ei ole mahdollista. Suuntaa-antavat arviomme kustannuksista eivät ole sitovia. Pyrimme aina realistisiin arvioihin.

Toimeksiannon hoitamiseen voi liittyä varsinaisen palkkion lisäksi tapauskohtaisesti myös muita kuluja. Tällaiset muut tarpeelliset kulut ja erityiset maksut, kuten matkakustannukset, asiakirjojen hankkimisesta aiheutuneet kulut, mahdolliset asiantuntijalausunnon kustannukset ja viranomaismaksut sekä tavanomaista suuremmat kopiointikulut veloitetaan erikseen, lisättynä soveltuvalla arvonlisäverolla.

Hinnastomme on voimassa 15.9.2020 lukien.

Palkkioihin ja muihin toimeksiannon hoitamiseen liittyviin maksuihin sekä kuluihin lisätään aina kulloinkin voimassaoleva, soveltuva arvonlisävero. Asianajopalkkioiden arvonlisävero on 24 prosenttia (%) veron perusteena olevasta summasta.

*Selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada asianajopalkkiot katetuksi soveltuvien vakuutusten (esim. kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus, ammattiliiton jäsenen oikeusturvavakuutus, yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutus) tai oikeusavun kautta.*

Tuntipalkkiomme ilman arvonlisäveroa on 250 euroa (arvonlisäverollisena 310 euroa) tavanomaisessa neuvontaa tai sopimuksen laatimista koskevassa asiassa sekä tavanomaisissa riita- ja rikosasioissa.

Mikäli katsomme, että toimeksiannon luonne, siihen vaadittava perehtyneisyys, toimeksiannon aikataulu, toimeksiantoon liittyvä suuri intressi tai muut vastaavat seikat johtavat siihen, että toimeksiannon hoitaminen edellyttää meiltä tavanomaisesta poikkeavaa suoriutumista, varaamme oikeuden korottaa edellä ilmoitettua tuntihintaamme enintään 30 prosentilla (%).  Ilmoitamme asiakkaalle korotusperusteena olevasta seikasta viipymättä siitä tiedon saatuamme.

Oikeusapuasiakkaiden osalta palkkion suuruus ja asiakkaan maksettava osuus määräytyvät julkista oikeusapua koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun ja haemme sitä edellytysten täyttyessä. Oikeusapupäätökseen vaikuttavat muun muassa asiakkaan tulot, menot ja varallisuus sekä se, millaiseen asiaan oikeusapua haetaan. Valtion varoista voidaan myöntää oikeusapua kattamaan koko asianajopalkkio tai osa siitä. Oikeusapua voi saada myös esimerkiksi viranomaisten käsittelymaksuihin.

Ellei asiakkaan kanssa sovita nimenomaisesti toisin, veloitamme toimeksiannon edellyttämään matkustamiseen käytetyltä ajalta 100 euroa tunnilta (arvonlisäverollisena 124 euroa), silloin kun siihen ei sisälly muuta toimeksiannon hoitamiseen liittyvää työtä. Mikäli matka-aikana suoritetaan myös toimeksiantoon liittyvää työtä, veloitus määräytyy toimeksiannon palkkioperusteiden mukaisesti. Matkakustannukset sekä majoittumiseen liittyvät kustannukset veloitetaan todellisten kustannusten mukaan lisättynä arvonlisäverolla. Mikäli kyse on omalla autolla matkustamisesta, kilometrikorvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan matkakustannuksia koskevan verohallinnon päätöksen mukaisesti, lisättynä arvonlisäverolla.

Tavanomaista suuremmista kopiointikuluista veloitamme 0,50 euroa (arvonlisäverollisena 0,62 euroa) per tuloste (A4).