Articles

We publish news and articles on our website from time to time.

We publish news and articles on our website from time to time.

The published articles are not intended as legal advice and they should not be relied upon as such. The articles are not written to be specifically accurate or fit for any particular purpose. Thus, we do not bear any liability for any actions, taken by our clients or other persons visiting our website, based on the content published on our website.

Similarly we bear no liability as to whether the content of the published news is correct or up-to-date.

The information published on our website is meant solely to (hopefully) good reads and for informative purposes. If you would like to discuss the content of any of the published news or articles or if you are in need of legal advice, do not hesitate to contact us. Let’s find out together how we can help you.

Can't find what you're looking for?

Search again

Disclaimer

The material on this website has been made available for solely informative purposes and is not intended to constitute legal advice in which a person visiting our website may rely on, or to be applicable for any particular purpose. We are not responsible for the accuracy, timeliness or completeness of the material published on the website. If you need legal advice, please contact us. 

Pekkinen, Attorney Ltd. is not responsible for any malfunctions regarding the website or interruptions to its operations, nor for any damages that may arise from the use of the website or the materials made available on the website. All material on the website is the property of Pekkinen, Attorney Ltd. or its business partners, as applicable.

Reading, downloading or otherwise receiving material made available on this website does not constitute an assignment relationship or other client relationship with Pekkinen, Attorney Ltd.

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonannoksi, johon sivuilla vieraileva henkilö voi luottaa, tai soveltuvaksi mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Emme vastaa sivustolla esitetyn aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai kattavuudesta. Mikäli tarvitset oikeudellisia neuvoja, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä toimistoomme.

Pekkinen Asianajotoimisto Oy ei vastaa sivuston virheettömästä toiminnasta tai sivustojen toiminnan keskeytyksistä, eikä mistään sivuston tai sen aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Kaikki sivustolla oleva materiaali on Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta.

Tällä sivustolla olevan aineiston lukeminen, lataaminen tai muu vastaanottaminen ei muodosta asianajopalveluja koskevaa toimeksiantosuhdetta tai muuta asiakassuhdetta Pekkinen Asianajotoimisto Oy:n kanssa.